Galerija fotografij z obnovitve cerkljanske Laufarije 1956

Fotografije zbral, presnel, elektronsko obdelal in uredil:

Štefan Rutar, Planina pri Cerknem

Obnovitev cerkljanske Laufarije v pustnih dnevih leta 1956 je za tisti čas zadovoljivo fotografsko dokumentirana. Uspelo mi je zbrati fotografije treh avtorjev. Dopuščam možnost, da obstajajo še fotografije drugih avtorjev, a so te možnosti majhne, ker so bili takrat lastniki fotoaparata še redki. Fotografije avtorjev se kljub svoji podobnosti niso mogle mešati med seboj, ker so bile skoraj petdeset let hranjene na treh različnih mestih. Predstavljajo bogat dokumentarni vir ne samo tega dogodka, ampak nosijo pečat svojega časa, zato sem v galerijo umestil vse, tudi najslabše posnetke.

Službeni fotograf obnovitve je bil ljubljanski filmski scenski fotograf Božo Štajer na prošnjo prof. dr. Nika Kureta. Njegove fotografije hrani Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Inštitut za narodopisje v Ljubljani. V zbranem kompletu je 145 njegovih fotografij, ki s tem predstavljajo največji fotografski dokumetacijski vir.

Sledijo fotografije cerkljanskega fotografskega mojstra Vinka Tavčarja. Pregledal sem začetno fototeko Laufarije, ki jo hrani Cerkljanski muzej v Cerknem, prvi album fotografij Laufarkomande in slike iz svojega arhiva. Na vseh treh mestih sem našel samo trideset njegovih povsem enakih posnetkov. Predvidevam, da jih je mojster posnel več, a je treba upoštevati njegovo racionalno izbiro posnetkov. Fotografski material je bil v tistem času tudi poklicnim fotografom težko dosegljiv. Predstavljam vam njegove fotografije prvega albuma iz arhiva Laufarkomande.

Fotografije Borisa Breliha predstavljajo januarski obisk njegovega očeta Petra Breliha in prof. dr. Nika Kureta v Cerknem. Ostale fotografije je posnel med snemanjem filma Laufarji v Cerknem. Skupno je njegovih 23 fotografskih posnetkov, vsi so iz mojega arhiva.

Obilica posnetkov vseh treh avtorjev dopušča medsebojne primerjave in analize. Obiskovalcem te spletne strani v njihov užitek ponujam na primer nekaj primerjav in ugotovitev, namenjenih predvsem mladim:

Stran je za spletišče pripravil M. Razpet.