Črno kazalo Oreha


Orehove pregradice (žbine, ušnki, mžine) na sliki so poklikljive. Otrokom, ki trejo prave orehe za potico, je zaukazano, da morajo med tem opravilom žvižgati.

[ Začetna stran | Zeleno kazalo | Rumeno kazalo | Modro kazalo ]

[ Rdeče kazalo | Zlato kazalo | Srebrno kazalo | Rožnato kazalo ]

[ Sivo kazalo | Belo kazalo | Železno kazalo | Bakreno kazalo ]

[ Oreh | Narečna stran | Osebna stran | Štefanova stran ]

Stran vzdržuje: M. Razpet.