Rožnato kazalo Oreha


Orehi na sliki so poklikljivi. Otrokom, ki trejo prave orehe za potico, je zaukazano, da morajo med tem opravilom žvižgati.

[ Začetna stran | Zeleno kazalo | Rumeno kazalo | Rdeče kazalo | Modro kazalo ]

[ Črno kazalo | Zlato kazalo | Srebrno kazalo ]

[ Sivo kazalo | Belo kazalo | Železno kazalo | Bakreno kazalo ]

[ Oreh | Narečna stran | Osebna stran | Štefanova stran ]

Stran vzdržuje: M. Razpet.